Geschiedenis

Wijndomein van der Herstraten dankt zijn naam aan een genealogisch onderzoek dat is gedaan naar de herkomst van de familie Hereijgers. Daaruit blijkt dat Jan van der Herstraten de oudste teruggevonden voorvader van de familie is en geleefd heeft ca. 1420 - 1490.

Het wijndomein heeft zich ontwikkeld vanaf 2004. Dat jaar is gebruikt om grond verbetering werken uit te voeren en met groenbemesters en schimmeldominante kompost het bodemleven weer op gang te brengen.

In het voorjaar van 2005 zijn de eerste druivenstokken geplant. Met 1250 stokken, verdeeld over 4 rassen, is een aanzet gegeven naar een grotere wijngaard.

In 2006 telde de wijngaard maarliefst ongeveer 2600 stokken meer. Deze aanplanting is gefaseerd gebeurd omdat er verschillende veelbelovende nieuwe rassen aankomen die nu nog beperkt beschikbaar zijn.

De wijngard is aangelegd in de noord - zuid richting in het beekdal van de kleine beek zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de zonnestraling.

Naast de teelt van druiven wordt ook het volledige proces van wijn maken op het domein uitgevoerd.